top of page

CONCORDIA DESIGN
 

Po 5 latach od otwarcia, Concordia Design postanowiła się zmienić.

Nam powierzono projekt stworzenia elastycznej, multifunkcjonalnej przestrzeni, w której organizować można warsztaty, wystawy, wykłady, seanse filmowe, przyjęcia…

Dzięki systemowi przesuwnych ścianek, mobilnych mebli i lokalizacji kluczowych funkcji w odpowiednich miejscach udało się zaprojektować niemożliwe. Neutralna i gotową na ciągłe zmiany przestrzeń nowej

Concordii Design w Poznaniu.

autorzy : Mateusz Balcerkiewicz / Anna Kolesińska

/ Krzysztof Posmyk / Mikołaj Wierszyłłowski

2018

foto : Maciej Frydrysiak

bottom of page